Debnice tvárnice - rýchla a kvalitná stavba

Debniace tvárnice

Skryté debnenieČo charakterizuje prácu s debniacimi tvárnicami? Predovšetkým jednoduchá a suchá montáž, pri ktorej je významným činiteľom vysoko presné ukladanie.

Dutinové debniace tvárnice sú určené pre nevystužené i vystužené nosné i nenosné steny. Možno ich použiť ako stratené debnenie na vytvorenie betónovej steny, resp. železobetónovej, ale tiež na steny suterénov, šachty, sokle, základy, oporné múry, oplotenia a tiež ako stenu bazénov. Ich výhody sú neodškriepiteľné. Patrí k nim hlavne jednoduchá a suchá montáž, pri ktorej je významným činiteľom vysoko presné ukladanie debniacich tvárnic, ktoré so sebou prináša úsporu času a nákladov na debnenie, ktoré by sme v iných prípadoch museli použiť. Ďalšou výhodou je možnosť upravovania debniacich tvárnic sekaním, vŕtaním aj frézovaním.

Medzi najviac používané patria debniace tvárnice, ktoré sú vyrobené z vibrolisovaného vysokopevnostného betónu. Vysokú pevnosť a dokonalý vzhľad týchto tvárnic zaisťuje spolupôsobenie tlaku a vibrácií počas ich výroby. Vysoká hutnosť zároveň dáva týmto stavebným prvkom vynikajúce mechanicko – fyzikálne vlastnosti:

 • Pevnosť v tlaku
 • Mrazuvzdornosť aj odolnosť voči výkyvom tepla
 • Požiarna odolnosť
 • Optimálna drsnosť povrchu
 • Vysoká estetická hodnota a presnosť
 • Minimálna nasiakavosť a odolnosť voči chemikáliám

Technológia výroby vibrolisovaných debniacich tvárnic umožňuje optimálne využitie špeciálnej zmesi, ktorá spĺňa prísne požiadavky európskej harmonizovanej normy.

Dutinové debniace tvárnice sú určené tiež pre vybudovanie základov pod plotové konštrukcie. Profil debniacich tvárnic je uspôsobený pre vkladanie vodorovného armovania. Tvar bočníc vytvára zámky, slúžiace k jednoduchej a rýchlej montáži. Systém debniacich tvárnic obsahuje tiež kusy, určené na prepoľovanie.
 

Ak hľadáte dodávateľa stavebného materiálu pre vašu stavbu, navštívte stránky portálu slovenského stavebníctva a pozrite si ponuku firiem vo vašom okolí. Na stránkach ich môžete tiež požiadať o vypracovanie cenovej ponuky na dodávku materiálu či stavebných prác.
 

Keďže tento stavebný materiál - debniace tvárnice, sú primárne určené k vybudovaniu skrytého debnenia, využívaného hlavne na vytváranie základových pásov budov a objektov bez potreby klasického debnenia, pristavíme sa pri základných odporúčaniach pre realizáciu týchto konštrukcií.  

 

 • Podľa projektovej dokumentácie je potrebné vykopať ryhu potrebnej šírky do takzvanej „nezámrznej“ hĺbky.
 • Dno základovej ryhy je potrebné ručne upraviť, aby bolo možné vytvoriť vrstvu štrkového podsypu. Pokládka debniacich tvárnic sa tvorí na sucho na väzbu.
 • Po vyskladaní tretej vrstvy debniacich tvárnic sa začne s plynulým prelievaním dutín riedkou betónovou zmesou.
 • Po vytvrdnutí zmesi sa pokračuje s vyskladaním nasledujúcich vrstiev.

   

Dôležité upozornenia:

 • Pri prvom prelievaní debniacich tvárnic (tretí rad základového pásu) sa neodporúča prelievať viac vrstiev, ako tri. Môže totiž dôjsť k podliatiu spodnej vrstvy a tým k eventuálnemu vyplávaniu skrytého debnenia, spôsobeného vztlakom riedkej betónovej zmesi
 • Ak základ prevyšuje výšku 1m , odporúča sa do základového pásu vkladať zvislú oceľovú výstuž (napr. tyče s priemerom 10 – 12 mm).
 • V prípade, že sa stavia z debniacich tvárnic oporná stena, je nutné vkladať do tvárnic aj ležatú betonársku výstuž podľa statického posúdenia, aby sa zabránilo vydutiu steny. Pre vkladanie ležatej výstuže sú v debniacich tvárniciach štandardne vytvorené prelisy.

Zaujať by vás mohol aj článok o podlahách

Foto: vishnyevoe.ko.slando.ua
(i.n.)